Didžiuokimės, kad mūsų kilmės šalis – MARIJĖĖMPOLĖ

Mano pirmokė anūkė iš Kauno man sako: – Močiute, kodėl tu sakai,,mės“, sakyk mees“! Aš jai greit atšaunu: – Du po penkėsdėšimt! -Močiute, močiute, ar tu nemoki kalbėti lietuviškai? Neištari ,,ee“? -Ne, nes aš – iš Marijėėmpolės. -Močiute, tau reikia pas logopedę! – sušunka anūklė. Susimąstau: tikrai, gal ir reikia? Juk ne kartą, atsidūrus tarp […]

Skaityti toliau